Servei d’atenció

En el centre
Si vols pots venir al nostre despatx.
Llegir més >

Assessorament

Coneixement de la patologia.
Dubtes del diagnòstic.
Consells sobre el tractament.
Recomanacions per l’entorn més proper.
Quan cal anar al logopeda?

Llegir més >

Tractament

Online.

Llegir més >

Opinions

  • Us vull explicar l'experiència que he tingut amb Logopèdia Fló. Tinc dos fills, el gran va tenir problemes amb la /S/ i el petit els té amb la /R/. Com tot va anar molt bé amb el gran hem repetit amb el petit. En la primera reunió que fas amb l'Eva ja t'explica el temps, més o menys, que es necessitarà per assolir un bon resultat i, si com a família col.labores amb uns exercicis que et dona per fer a casa, el procés d'aprenentatge pot ser més ràpid. Nosaltres vam fer tot lo que ens aconsellava l'Eva i ens a anat molt bé. En resum puc dir que si alguna mare em demanés per una logopeda no tindria cap dubte en dir-li aquesta. Gràcies Eva Fló !
    Susana Hernández

Preguntes freqüents

Afasia

Pèrdua total o parcial del llenguatge causada per una lesió en el cervell.

Retard de llenguatge

Es fa evident quan el desenvolupament del llenguatge està en una edat inferior.

Retard de parla

Varies dificultats en l’articulació dels sons.

Dislalia

Trastorn de la parla produït per dificultats en l’articulació o en la percepció auditiva dels fonemes.

Disfèmia

Trastorn de la fluïdesa de la parla.

Dislèxia

Trastorn del llengatge  amb ificultat en la lectura i l’escriptura afectant a la comprensió.

Deglució atípica

Es dóna quan la llengua no està ben posicionada per empassar.

Disfàsia

TEL: Trastorn en el desenvolupament  del llenguatge afectant a la comprensió i l’expressió.

Aportem

12 anys d'experiència
Tutora d'aula en l'escola
Servei d'atenció precoç en la infància
Tractaments individuals de parla i llenguatge
Valoracions amb professionals externs
Contacte directe amb la família