Per entendre com llegeix un/a nen/a

Els nens i nenes comencen a interpretar el significat d’una paraula escrita fixant-se en la globalitat de la mateixa, es a dir, la veu com un tot, es fixa en la seva llargada i forma i també podem entendre que la veu cóm un dibuix.
Si l’ha vist en diverses ocasions l’identifica i per tant ens sembla que la llegeix.

Encara no ha arribat a fer l’associació de cada lletra amb el so corresponent. Aquesta pràctica és molt evident quan pot reconèixer els cartells amb el noms dels seus companys de classe, és una activitat que l’engresca perquè li sembla que llegeix.

Igualment passa amb el seu conte preferit pot reconèixer paraules frases que li hem llegit i dir-les ell.

Més endavant, l’ensenyament de la lectura passarà per l’associació del so amb la lletra. Aquest aprenentatge cal entendre que és costós i cal respectar el temps que necessita cada nen/a per anar-ho integrant. En aquest moment la motivació i el reconeixement dels seus avanços són molt necessaris.

Podrem observar nivells diferents de lectura i escriptura malgrat l’edat sigui semblant, però amb el temps les diferències s’aniran equilibrant. És aleshores quan cal està atent a les senyals que ens fan veure que un nen està estancat: velocitat lectora, canvis de lletres, dificultats en la comprensió lectora. Veiem que va quedant cada cop més distanciat dels seus companys.

Ell també s’adona que no ho fa prou bé i pot dir que no li agrada llegir.

Per poder saber què li passa seria bo fer una exploració  i un diagnòstic logopèdic, d’aquesta manera es podria conèixer millor l’origen de les dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

Aprendre a llegir i escriure els apropa més al mon de l’adult, cal que hi conectem.

Els podem apropar a la lectura respectant els seus gustos i buscant en la lectura un espai de dedicació i intercanvi en el que ens ho passem bé.

Vols més informació sobre logopèdia?

Contacta'm