Tractament

A Logopèdia-flo us oferim tres tipus de tractament: a domicili, al centre i online.

Tractament al domicili

El tractament a domicili es pot fer en tots aquells casos que els sigui necessari. El terapeuta es desplaçarà al domicili, hospital o residència per realitzar la teràpia.

S’establirà un horari concret que podrà variar segons les necessitats del moment.

Aquest tipus de tractament es realitzarà seguint el següent procediment:

  • Anamnèsis: entrevista prèvia per tal de recollir dades de l’història del pacient.
  • Exploració del pacient.
  • Devolució: entrevista en la qual s’explica el diagnòstic i es fa la proposta del tractament tractament. També es dona un informe amb els resultat obtinguts.
  • S’inicia el tractament amb el pacient.
  • Al llarg del tractament es realitzaran reunions amb la família i amb el centre extern o altres professional si és necessari.
  • Es finalitzarà el tractament en el moment en que es valori positivament l’evolució del cas.

Tractament al centre

El tractament en el centre es realitzarà a les poblacions de Mataró i Argentona. Aquí també es podrà fer exploracions i diagnòstic amb un informe logopèdic.

Tractament online

El tractament online és molt novedós en el nostre entorn, però hi ha altres paissos on ja fa anys que es porta a terme.

El seu principal objectiu és fer arribar el tractament logopèdic a totes aquelles persones que per situacions diverses no poden desplaçar-se i així rebre l’atenció logopèdica que els cal.

Per tal poder assolir els objectius del tractament, caldrà fer una valoració prèvia i depenent de la patologia es recomanarà aquest tractament online o bé el tractament a domicili.

El tractament online es realitzarà dins d’un horari pactat amb el pacient i la família.

Per portar a terme aquest servei cal tenir un suport informàtic :

  • Connexió ADSL.
  • Ordinador amb càmera i micròfon.
  • Tenir instal·lat el programa Skype.

Vols més informació?

Contacte